2014 / 2015-ös tanév II. félév (tavaszi szemeszter)

Nyomtatványok

Nyomtatványok

1.
MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM


1/A.
MÉLTÁNYOSSÁGI JAVÍTÓVIZSGA IRÁNTI KÉRELEM


2.
EGYETEMEN BELÜLI TOVÁBBI SZAK FELVÉTELÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM; PÁRHUZAMOS KÉPZÉS


3.
ÁTVÉTEL


4.
VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL RÉSZTANULMÁNYOK FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL


4/A.
VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN RÉSZTANULMÁNYOK FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL


5.
BEJELENTÉS
PTE HALLGATÓJA LÉTESÍT MÁS BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONYT


5/A.
BEJELENTÉS
MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HALLGATÓJA LÉTESÍT A PTE-VEL TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONYT


5/B.
MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN ÁLLÓ HALLGATÓ BEJELENTÉSE TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÍTÉSÉRE FELVÉTELI DÖNTÉS ALAPJÁN


6.
HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE KÉRELEMRE


6/A.
HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNY MIATT


7.
HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE


8.
KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND


9.
KORÁBBAN FOLYTATOTT TANULMÁNYOK SORÁN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ELISMERTETÉSE (KÉRELEM)


9/A.
KORÁBBAN FOLYTATOTT TANULMÁNYOK SORÁN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ELISMERTETÉSE (TÁBLÁZAT)


9/B.
KÉRELEM AZONOS SZAKRA, AZONOS KÉPZÉSI PROGRAMBA, AZONOS MUNKARENDRE ÚJRA FELVETT HALLGATÓK ELŐZŐ KÉPZÉSBEN TELJESÍTETT TANTÁRGYAINAK BESZÁMÍTÁSÁHOZ


10.
ENGEDÉLY SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRE – NEM JOGI KÖTELEZŐTANTÁRGYBÓL


11.
KÉRELEM ZÁRÓVIZSGA IDŐPONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA


12.
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM


16.
KONZULTÁCIÓS LAP


17.
ABSZOLUTÓRIUM KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM


18.
SZAKNYELVI SZIGORLAT ELFOGADTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM


19.
RÉSZISMERETI KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM


25.
NYILATKOZAT
TGYÁS, GYES, GYED, GYNT VAGY 2. KÖZISMERETI SZAK MIATTI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ


26.
SZÁMLAKÉRŐ LAP A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉHEZ


27.
KÉRELEM TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ÚJRASZÁMOLÁSÁRA


28.
VISSZAFIZETÉSI KÉRELEM


29/A.
SZAKMAI GYAKORLATI NAPLÓ - JOGÁSZ NAPPALI MUNKAREND


29/B.
SZAKMAI GYAKORLATI NAPLÓ - KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉS


29/C.
SZAKMAI GYAKORLATI NAPLÓ - JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS


30.
IGÉNYLŐLAP NYELVVIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ


31.
BEIRATKOZÁSI LAP