2017 / 2018-as tanév I. félév (őszi szemeszter)

Fakultatív tantárgyak

Fakultatív tantárgyak listája

 

Jogi alaptan (felkészítő szeminárium)
Dr. Monori Gábor egyetemi adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-14. Konzultáció, beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A szeminárium értékelése egyrészt a félév során leadott írásbeli dolgozatok és szóbeli beszámolók alapján történik.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a tananyag megfelelő szintű elsajátításhoz hozzásegítse a hallgatókat. A hetente megtartott szeminárium keretében kerül sor az egyes témakörökhöz kapcsolódó azon anyagrészek ismertetésére, amelyekkel vizsgán a joghallgatóknak általában problémái jelentkeznek.
A felkészítő szeminárium célja ezentúl, hogy a hetenkénti órai számonkéréssel hozzásegítse a hallgatókat a tananyag precíz elsajátításához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jogi alaptan (Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft, Budapest, 2015.)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A távolmaradás pótlásának lehetosége:

Megjegyzés: -